Children and War foundation

Oppdragsgiver:
Children and War foundation

Prosjektleder:
Jacob Grieg Eide

Leveranse:
Web design / grafisk profil

Children and War foundation concept

Bakgrunn

Tusen takk til Jacob Grieg Eide for formidling av oppdraget med å relansere ny visuell identitet samt webside for hjelpeorganisasjonen Children and War Foundation. Nettsiden fikk 6. juli 2019 pris i kategoriene Best UI Design, Best UX Design, Best Innovation samt Special Kudos fra CSS Design Awards.

Organisasjonen har utviklet metoder som omfavner en stor gruppe barn som er rammet av krig og katastrofer, og det å identifisere individer etter tragiske hendelser. 

Om leveransen

Oppdraget med å designe ny visuell profil i 2018. Vi jobbet tett med kjernegruppen i CAW (Children and War Foundation) med å lande et uttrykk som omfavnet og symboliserte omsorg, barn, gruppering samt signatursterk “C”.

Vi hadde en god prosess på trådskisser, design av web og strukturering av innhold mot utvikling av websiden. Nettsiden ble svært omfattende, men skulle ha enkel publisering av relevante nyheter, hendelser, forskning, trening og tiltak i CAW sitt viktige arbeid.

Publiseringsløsning: WordPress

Visittkort
Award poster
Award poster
Award poster
Award poster
Mockup av webside