Marker kommune

Oppdragsgiver:
Marker kommune

Prosjektleder:
Vidar Østenby

Leveranse:
Grafisk profil / designmanual

Bakgrunn

Tusen takk til Vidar Østenby og Marker kommune for oppdraget med å levere visuell identitet program, designelement og designmanual. 

Utfordringen kommunen hadde var at eksisterende profil føltes utdatert, det var ikke noen designmanual eller klare retninger å forholde seg til vedr. bruk av kommunevåpen, farger eller typografi. Sammen med kommunen, prosjektgruppen, skisset vi opp designelement som hadde grobunn i verdiord. Noen av de viktigste stikkordene var: Landbruk, miljø, innovasjon, omsorg, skaperglede, kanal, rent og friskt.

Designmanual

Marker kommune ønsker å møte innbyggerne, samarbeidspartnere og leverandører på en gjenkjennelig og enhetlig måte. Da den visuelle profilen er en viktig del av kommunens identitet, er det ønskelig at profilen er synlig og tydelig på alle typer materiell.

Vi bygget på plattformen vi har utviklet for andre kommuner og selskaper med behov for en brukervennlig og oversiktelig designmanual. Denne løsningen lar ansatte og brukere av designmanualen enkelt hente ut maler, logoversjoner, fonter og ikke minst få gode råd om hvordan man skal ivareta profilen best.