Sharing is caring:

Share on facebook
Share on twitter

Nittedal kommune

September 2015 ble Sommerseth Design AS med i anbud om utvikling og design av den nye profilen for Nittedal kommune. Kort tid senere ble oppdraget tildelt oss og vi startet prosessen med å utvikle den nye profilen.

Leveransen inkluderte blant annet:

  • Grafisk profil
  • Designelement
  • Annonser
  • Skiltprogram
  • Online profilmanual

Elven i Nittedal ble tatt som utgangspunkt for designelement og ble det førende objektet gjennomgående i profilen.

Designelementet ble etterhvert videreutviklet til å fungere på ulike enhetsnivåer. Blant annet helse. 

Rapportmalene ble designet og klargjort for det elektroniske “papirløse” systemet ved navn Paperfly.

Powerpoint mal ble designet og levert.

Omfattende skiltprogram som skulle gi tydelige anvisninger for innbyggerene i Nittedal kommune.