Sharing is caring:

Share on facebook
Share on twitter

The Dale Oen Experience

The Dale Oen Experience er en ideell organisasjon som legger til rette for opplevelser og mestring blant barn og ungdom med alle bakgrunner. 

Sommerseth Design AS har utviklet grafisk profil (2012) og har vært ansvarlig for all markedsføring siden oppstart av The Dale Oen Experience. En stor takk til Robin Dale Oen for et fantastisk trivelig samarbeid.

Vi har levert blant annet:

  • Grafisk profil (logo)
  • Design og programmering av nettsider
  • Brosjyrer
  • Illustrasjoner

Lanseringen av The Dale Oen Experience i 2012. Design og komposisjon av Sommerseth Design AS.

Design og layout av brosjyre i forbindelse med ekspedisjon over nordvestpassasjen.

Design av julekort for The Dale Oen Experience. 

YouExplore. Design av flater til bruk i AdO arena.

Design av skjorter og “crest” for YouExplore Science Exploration Team.